PLANOWANE debaty

OBywatelskie CIACHanie Konstytucji

organizatorzy

Klub Ronina  i  Fundacja Kocham OB-CIACH

miejsce:  cafe Niespodzianka, Marszałkowska 7 (róg Emila Zoli)

czas:   godz. 19-22

 

Terminy i tematy debat konstytucyjnych

8 stycznia 2014 - środa

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Zasady ogólne - Art. 30-37

Wolności i prawa osobiste - Art. 38-56

23 stycznia 2014 - czwartek

Wolności i prawa polityczne - Art. 57-63

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne - Art. 64-76

5 lutego 2014 - środa

Środki ochrony wolności i praw - Art. 77-81

Obowiązki - Art. 82-86

Rozdział III - Źródła prawa - Art. 87-94

20 lutego 2014 - czwartek

Rozdział IV - Sejm i Senat - Art. 95

Wybory i kadencja - Art. 96-101

Posłowie i senatorowie - Art. 102-108

Organizacja i działanie - Art. 109-124

Referendum - Art. 125

6 marca 2014 - czwartek

Rozdział V - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Art. 126-145

20 marca 2014 - czwartek

Rozdział VI - Rada Ministrów i administracja rządowa - Art. 146-162

Rozdział VII - Samorząd terytorialny - Art. 163-172

3 kwietnia 2014 - czwartek

Rozdział VIII - Sądy i Trybunały - Art. 173-187

Trybunał Konstytucyjny - Art. 188-197

Trybunał Stanu - Art. 198-201

24 kwietnia 2014 - czwartek

Rozdział IX - organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Najwyższa Izba Kontroli - Art. 202-207

Rzecznik Praw Obywatelskich - Art. 208-212

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - Art. 213-215

Rozdział X - Finanse publiczne - Art. 216-227

Rozdział XI - Stany nadzwyczajne - Art. 228-234

Rozdział XII - Zmiana konstytucji    Art. 235

Zaproszenie na Ob-Ciach: 

Pokaz filmowy 1 marca 

Moherowy KaBeret: 

Więcej naszych akcji tutaj.

400 rocznica Hołdu Ruskiego:

Bolszewicy popierają PO:

Pod Wrzosowym Beretem:© Copyright Ob-Ciach 2011