OBywatelskie CIACHanie Konstytucji - Zaproszenie

Klub Ronina

Fundacja Kocham OB-CIACH

zapraszają na spotkania poświęcone

OBywatelskiemu CIACHaniu Konstytucji

MIEJSCE:

kawiarnia "Niespodzianka",    ul. Marszałkowska 7 (róg Emila Zoli)

 

17 października 1997 r. weszła w życie obecnie obowiązująca Konstytucja - twór mocno niedoskonały. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie coraz częściej pojawią się głosy postulujące konieczność dopisania nowych artykułów lub zmianę istniejących. Znane są  również projekty kompleksowej modyfikacji tekstu tego najważniejszego aktu prawnego.

Doszliśmy do przekonania, że do debaty na temat obowiązującej Konstytucji warto zachęcić obywateli - zwłaszcza, że znajomość jej zapisów nie jest powszechna, co zmienić należy, gdyż jest to dokument regulujący założenia ustrojowe Rzeczypospolitej oraz nasze podstawowe prawa i obowiązki. Każdy z nas, mających różne doświadczenia życiowe i zawodowe, ma swoje przemyślenia na temat praw i obowiązków obywateli, modelu służby zdrowia czy edukacji.

Nie jesteśmy politykami, ani prawnikami-konstytucjonalistami, ale to my – obywatele, członkowie Narodu, do którego, zgodnie z Art. 4 Konstytucji, należy władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej, powinniśmy rozpocząć debatę, która doprowadzi do powstania nowej satysfakcjonującej nas i godnej naszego kraju Konstytucji.

Rozpoczynamy od debaty w dniu 28 listopada 2013.

W trakcie kolejnych spotkań próbujmy odnieść się do poszczególnych zapisów i odpowiadamy na pytania:

Czy dany artykuł Konstytucji:

  • można zostawić w takiej postaci, jak jest obecnie zapisany (kolor zielony),
  • wymaga przeformułowania; zapiszemy propozycje do dalszej redakcji (kolor żółty),
  • należy usunąć z tekstu Konstytucji (kolor czerwony).

Debata kontynujemy do czasu przeanalizowani całego tekstu (243 artykułów) Konstytucji. Zmieniony tekst Konstytucji zostanie przekazany konstytucjonalistom do analizy i oceny. Po okresie debaty, między innymi prowadzonej na stronach środowisk zaangażowanych w stworzenie nowej Konstytucji, wspólnie podjęta zostanie decyzja odnośnie dalszych działań.

Terminy kolejnych debat są podane TUTAJ

Zapraszamy wszystkich, którzy odczuwają potrzebę zmiany Konstytucji.

 

 

Zaproszenie na Ob-Ciach: 

Pokaz filmowy 1 marca 

Moherowy KaBeret: 

Więcej naszych akcji tutaj.

400 rocznica Hołdu Ruskiego:

Bolszewicy popierają PO:

Pod Wrzosowym Beretem:© Copyright Ob-Ciach 2011